Fler omkom på skånska vägar under första halvåret

Flest bilförare förolyckades

SKÅNE.

Fler vägtrafikanter i Skåne omkom under årets första halvår jämfört med i fjol. Störst dödlighet är det bland bilförare, visar statistiken.

Under första halvåret 2018 har 19 personer omkommit i den skånska trafiken – en ökning sedan i fjol samma period, då omkom fem personer. I Sverige omkom 136 personer årets första sex månader, jämfört med 112 samma period 2017. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen.

– Vi har mer trafik än någonsin vilket ställer högre krav på infrastrukturen, på säkra fordon och att trafikregler följs, säger Trafikverkets måldirektör Maria Krafft på myndighetens sajt.

Störst dödlighet i den skånska vägtrafiken har det varit bland bilförare där nio har omkommit perioden januari-juni i år. Fem motorcyklister och två cyklister har avlidit i eller till följd av allvarliga trafikolyckor. 17 av 19 av de omkomna är män.

Nationellt har dödligheten varit störst i biltrafiken. 85 personer har färdats med bil och omkommit i olycka.

Trafikverket har i ett arbete med en nollvision satt ett etappmål på som mest 220 omkomna år 2020. Men enligt myndigheten finns fler anledningar till att utvecklingen inte är tillräckligt positiv. För få förare följer hastighetsgränsen, andelen onyktra förare ökar, regelefterlevnad i mc-olyckor är låg, för få cyklister använder hjälm och andelen mil väg med mötesseparering på statligt vägnät ökar långsamt, uppger myndigheten på den egna hemsidan.

– På kort sikt är ökad hastighetsefterlevnad central. Nya medel är också öronmärkta för utökning av mittseparering, trafiksäkerhetskameror, nykterhetskontroller och satsning på ny teknik som mer effektivt räddar liv, säger Maria Krafft.

Dödlighet i trafikolyckor

(Skåne, Januari-juni 2018)

Bilförare 9

Cyklister 2

Gående 1

Mopedförare 2

Motorcykelförare 5

Dödlighet i trafikolyckor tidigare år

2017: 14

2016: 6

2015: 15

2014: 21

Källa: Transportstyrelsen

Publicerad 07 July 2018 06:00