Efter verbala och fysiska kränkningar: Skolan sätter in väktare

Konflikter bland elever i årskurs åtta orsaken till problemen

HÖÖR. Sätoftaskolan har beslutat att ta in en ordningsvakt fram till skolavslutningen. Orsaken är att det har varit oroligt på högstadiet under våren.

Av
Anja Degerholm

– Det har under en tid varit bråk, stök och kränkningar där elever ger sig på andra elever och personal, både verbalt och fysiskt, säger Anna Sjöbeck, rektor på Sätoftaskolan.

Skolan har gjort en polisanmälan gällande en misshandel, men det har även förekommit flera polisanmälningar och orosanmälningar till sociala myndigheter. Enligt Anna Sjöbeck beror problemen på konflikter inom en grupp elever i årskurs åtta.

– Det rör sig om en handfull elever och problemen har pågått i perioder sedan de gick i sjuan.

De har stängts av från undervisningen, till att börja med under en veckas tid. Detta för att ge skolan andrum och möjlighet att titta på lösningar. Anna Sjöbeck säger att det kan bli aktuellt med andra åtgärder och att det redan satts in enskilda insatser och stödåtgärder till vissa elever.

Men insatserna har inte haft önskad effekt och nu tar skolans ledning alltså till mer kraftfulla metoder för att skapa en trygg skolmiljö.

– Vi har fattat det här beslutet nu, så får vi se hur det faller ut. Jag hoppas att alla elever ska få lugn och arbetsro, så att de kan ta till sig undervisningen. Man ska komma ihåg att 98 procent av eleverna är skötsamma och vill ha lugn och ro, säger Anna Sjöbeck.

Jag hoppas att alla elever ska få lugn och arbetsro, rektor Anna Sjöbeck

När Höörs kommun gick ut med informationen om att sätta in väktare på sin Facebook-sida blev det het debatt och flera av kommunens politiker gav sig in i diskussionen. Flera, bland andra Liberalernas Mikael Sparrhult och Brita Edholm, tog upp det faktum att skolvärdarna försvann vid årsskiftet till följd av kommunens omfattande besparingskrav.

Maria Boström-Lambrén (S), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skriver som svar att: "situationen på Sätoftaskolan med svårt normbrytande elever har pågått under två läsår. Det är en mycket komplex situation. Med tanke på att skolvärd inte togs bort förrän 1/1 -18 så kan jag bara dra slutsatsen att skolvärd inte var lösningen. Då hade det varit lugnt fram till vårterminen 2018. Tyvärr är det inte fallet. Personal med särskilda kompetenser har tillsatts. Tyvärr finns det inga enkla lösningar och skolvärden finns kvar på skolan som elevassistent vars uppdrag bl.a är att ta hand om normbrytande elever."

Susanne Andersson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, konstaterar att nämndens besparingskrav på 21 miljoner kronor trollar man inte fram utan att det svider.

"Alla vet att besparingarna som drabbat skolan är gjorda av ekonomiska skäl och inte för att någon tyckte att det var goda idéer. Fram till att någon kommer med goda förslag vad som kunde sparats på i stället så fortsätter våra ambitioner att göra besparingarna där det är görligt. Det finns inga ”bra” besparingar, då hade vi inte lagt pengar på det överhuvudtaget."

Flera av oss har varit eller är sjukskrivna på grund av utmattnings-symptom, lärare på Sätoftaskolan

En av Sätoftaskolans lärare vittnar i diskussionen om utmaningarna som pedagogerna möter i sin vardag – och konsekvenserna av dem.

"Frågan är hur länge vi håller eller stannar kvar. Många går på knäna och har gjort så länge. Flera av oss har varit eller är sjukskrivna på grund av utmattningssymptom. Dagligen är vi många som behöver gå ifrån för att varva ner, känner hjärtklappning, panikångest m.m. Vi värnar om våra elever mer än vår egen hälsa. Kämpar tills vi får bäras ut på bår. För att vi älskar vårt arbete. Men arbetet måste vara genomförbart. Arbetsmiljön måste vara acceptabel. Rätt kompetenser måste blandas in. För barnens skull. Alla barn! Frågan är hur dyrt det blir annars?"

Publicerad 31 May 2018 13:56

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag