Klasser flyttas från byskola efter beslut om besparingar

Tjörnarps skola blir av med både årskurs fem och sex

HÖÖR. Under måndagskvällen fattade barn- och utbildningsnämnden i Höör beslut om besparingar som de närmaste tre årens ska kunna vända fjolårets underskott på drygt 20 miljoner kronor.

Inför mötet gick BUN ut med att eventuella sammanslagningar av klasser och i vissa fall även skolor skulle kunna bli aktuellt, vilket mötte stark kritik från boende i framförallt Tjörnarp och Gudmundstorp som därmed riskerade att på sikt förlora sina byskolor.

Efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde står det nu klart att elever i årskurs fem och sex kommer att flyttas från Tjörnarps skola till Enebackeskolan från och med hösten 2018.

I motsats till förslaget, som var att flytta hela mellanstadiet, valde man att behålla årskurs fyra på Tjörnarps skola under nästkommande läsår och där låta fyrorna gå i en åldersblandad klass tillsammans med treorna.

Beslut om årskurs 4 kommer tas upp i maj.

Åldersblandade klasser kommer även bli aktuellt på Gudmuntorps skola, där man beslutat att slå ihop barn i förskoleklass och årskurs ett.

De barn som önskar kommer dock erbjudas plats i en åldershomogen klass på Sätoftaskolan inne i Höör.

Samtliga klasser på Gudmundstorps skola kommer dessutom ses över och samordnas för att spara pengar. Detsamma gäller klasser på Sätoftaskolan och Ringsjöskolan.

Punkten om besparingar inom förskolan lämnades utan ställningstagande, bortsett från ärendet gällande Ärlans förskola, som behandlades för sig. Beslutet blev i enlighet med förslaget, att lägga ner Ärlans förskola från och med den 29 juni 2018.

Även särskolan drabbas av besparingar. Från och med hösten 2018 kommer samtliga elever i grundsärskolan flyttas från Tjörnarps skola till Sätoftaskolan.

Hur mycket kommunen kommer kunna spara genom åtgärderna är oklart.

”Om förslaget till besparingsåtgärder skulle gått igenom i sin helhet skulle det inneburit en beräknad besparing på drygt 9 miljoner år 2019. I dagsläget är det mer oklart hur stor besparingen kan bli, efter utfallet i nämnden”, skriver kommunen i ett uttalande.

Publicerad 10 April 2018 14:42