Förordar utbyggnad av Fridasroskolan

Av
Anja Degerholm

ESLÖV. I investeringsbudgeten för 2018–2022 finns medel avsatta för att bygga en ny grundskola i Eslövs tätort. Tre olika placeringar har varit uppe för diskussion: Karlsrobadet, Dannemannen, det så kallade Specialisthuset, samt Gårdsåkra. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att alternativet att bygga om och till Fridrasroskolan på Gårdsåkra ska utredas vidare.

– När vi började prata alternativ var området kring Karlsrobadet intressant men eftersom en ny skola inte kan byggas där med gällande detaljplan skulle en sådan process ta väldigt lång tid. Dessutom hade en skola intill badet byggt bort en stor del av rekreationsområdet där vilket vi inte se, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv, i ett uttalande.

Fastigheten där Fridasroskolan ligger ägs av det kommunala bostadsbolaget Eslövs bostads AB (Ebo) och kommunen hyr av Ebo. I området finns det goda möjligheter att bygga ut den befintliga skolan och gällande detaljplan medger också detta, två viktiga skäl till att politikerna förordar detta alternativ.

Publicerad 06 April 2018 05:00