Älvkullen ska renoveras och få ny inriktning

Falska rykten om nedläggning spreds i sociala medier

HÖÖR.

Fritidsgården Älvkullen ska bli kulturgård med fyra kärnområden: kafé, scen, verkstad och rörelse. Lokalerna ska renoveras och i samband med terminsstarten i höst öppnar nya Älvkullen.

Av
Anja Degerholm

– Fritidsverksamheten för unga i Höör hade ”gått i stå” vad avser innehåll och aktiviteter. Vi vill förändra i takt med tiden och möta våra ungdomar på ett bättre sätt, skriver Camilla Lindhe, tillförordnad kommundirektör och personalchef, i ett mejlsvar till Lokaltidningen.

Höörs kommun gick ut med information efter att rykten spridits i sociala medier om att fritidsgården skulle stänga. Det stämmer alltså inte. Däremot kommer det att ske förändringar.

– Den nya verksamheten har en ändrad inriktning och vi bemannar den med nya kompetenser som kan möta de utmaningar vi står inför och bygga en plattform för att unga i Höör ska kunna ha en meningsfull fritid. Verksamheten kommer att ha kulturfokus och där det övergripande målet är att ungdomarna ska få en grund till att vara fungerande samhällsmedborgare. Inkludering av alla oavsett härkomst och sociala förutsättningar kommer vara viktigt.

Grunden i verksamheten kommer att ha kulturfokus och aktiviteterna ska vara kulturinriktade med fyra kärnområden: kafé, scen, verkstad och rörelse. Verksamheten riktar sig i första hand till deltagare i åldrarna 13–18 år, men i vissa fall även mellanstadieelver eller deltagare som är 18–20 år.

– Vi vill gärna etablera ett närmare samarbete med lokala kulturföreningar och involvera dem i verksamheten, enligt Camilla Lindhe.

Älvkullens källarlokaler är till viss del fuktskadade och detta ska åtgärdas så snart som möjligt. Några mindre justeringar ska också göras för att kunna använda kafédelen. Älvkullen kommer att hålla öppet under hela renoveringsperioden.

Personalbehovet beräknas bli fem anställda plus en enhetschef, som ska dela sin tid mellan Älvkullen och Höörs bad- och sportcentrum. Efter förhandling med de fackliga organisationerna har fem tjänster utlysts: två ungdomscoacher med kulturkompetens, en kulturpedagog samt två socialpedagoger, socionomer eller behandlingsassistenter.

– Verksamheten kräver ett team med nya kompetenser som samverkar för att uppnå målen och med gemensam kraft kunna anta de utmaningar vi står inför, skriver Camilla Lindhe.

Publicerad 05 April 2018 05:00