Elev hotade döda lärare med sax – skolan utredde inte

Den vuxne barrikaderade sig i lärarrummet

Eslöv.

En elev hotade att döda en lärare med sax. Raseriutbrottet höll på i 40 minuter och eleven lugnade ner sig först när dennes förälder kom till skolan. Nu utreder Arbetsmiljöverket händelsen som klassas som ett allvarligt tillbud.

Av
Felix Alnemark

Trots den hotfulla situationen gjorde inte skolan någon egen utredning av händelsen som inträffade den 26 februari. Eleven blev tillsagd om att inte stänga av IT-utrustning och blev då rasande och började skrika okvädningsord mot en lärare. Eleven försökte hälla vatten över läraren från en flaska men stoppades av en annan lärare som fick ta emot flera slag och sparkar.

Då kastade eleven böcker och annat material mot läraren och personal fick hålla i denne för att inte skada andra. Läraren lämnade klassrummet och stängde dörren. Men eleven sprang efter och påstod att läraren klämt dennes tå. Därefter sprang eleven i affekt mot läraren och hotade att döda denne.

Läraren tog då skydd i lärarrummet. Då skruvades intensiteten i attacken upp.

"Eleven hämtar saxar för att kunna döda. Eleven hugger sax i skolans vägg, med fullkraft, flera gånger. Stämningen upplevs som hotfull och farlig, både för eleven och för personal." Raseriutbrottet pågick upp mot 40 minuter och situationen lugnar ner sig först när elevens ena förälder kallats in.

Läraren känner obehag och känner sig illa till mods efter händelsen. Skolans rektor anmälde händelsen till Arbetsmiljöverket 5 mars och myndigheten gjorde en inspektion redan dagen efter. De slog fast att någon utredning om det allvarliga tillbudet inte hade gjorts. Arbetsmiljöverket kräver också att riskbedömningar ska göras om arbete med den specifika eleven.

Nu har skolan lämnat in ett svar på kraven efter inspektionen . Arbetsmiljöverkets utredning fortgår.

Publicerad 27 March 2018 06:00