Rekordsvag svensk valuta – här är vinnarna

Svenska jobbpendlare och danska shoppingpendlare över Öresund gynnas mest

SKÅNE.

Den danska kronan är starkare än på åtta år, jämfört med den svenska kronan. Under de senaste tolv månaderna har den svenska kronan blivit drygt sex procent billigare att växla till sig, från dansk valuta. På två år har den blivit drygt nio procent billigare.

Av
Maja Bergqvist

Den 6 mars 2009 kostade en dansk hundralapp 156,30 svenska kronor. Inte sedan dess har den danska valutakursen varit så hög jämfört med den svenska. Detta gynnar alla danskar som bor i Danmark och som vill shoppa i Sverige. De får mycket för sina pengar i den svenska handeln, även i form av tjänster.

Dessutom är matmomsen lägre i Sverige än i Danmark.

Även svenska Öresundspendlare som bor i Skåne och arbetar i Danmark gynnas av den starka danska kronan, eller rättare sagt av den svaga svenska kronan. De får sin lön i danska kronor och ökar därmed sin inkomst.

Den svenska exporten gynnas eftersom den blir billigare i relation till andra valutor. Däremot blir svensk import och svenska turistresor dyrare.

2009 var det en liknande situation med stor valutaskillnad mellan den svenska och danska kronan. Då berodde den svenska kronans svaga värde på en global kris. Flera mindre valutor försvagades kraftigt, dock inte den danska som även då var kopplad till euron.

Pernilla Johansson är chefsekonom på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Hon förklarar situationen i ett mail så här:

Den främsta anledningen till de växelkursskillnader som uppstår mellan den svenska kronan och den danska, beror på att den danska kronan är kopplad till euron medan den svenska inte är det.

– Den främsta anledningen till de växelkursskillnader som uppstår mellan den svenska kronan och den danska, beror på att den danska kronan är kopplad till euron medan den svenska inte är det. Det innebär att den danska kronans växelkurs bestäms av vad som händer i hela euroområdet. Att den svenska kronan nu har försvagats jämfört med den danska betyder alltså också att den har försvagats jämfört med euron.

Pernilla Johansson förklarar vidare att den svenska kronan är svag i dagsläget för att Sverige bedriver en mycket expansiv penningpolitik, men också för att den senaste tidens oro på aktiemarknaden vanligtvis försvagar mindre valutor som den svenska. Den danska som är kopplad till euron påverkas dock inte av det och i euroområdet bedrivs inte en lika expansiv penningpolitik.

Vad menas med en ”expansiv penningpolitik”?

– Expansiv penningpolitik innebär att den svenska Riksbanken sätter en låg styrränta. I dagsläget är den svenska styrräntan (reporäntan) -0,5 procent vilket innebär att vi har en lägre ränta än många andra länder. Normalt sett innebär det att kronan försvagas.

Enligt Riksbankens prognoser kommer trenden inte att hålla i sig, utan den svenska kronan kommer att stärkas framöver i takt med att penningpolitiken normaliseras.

NewsØresund har också skrivit om den fallande svenska valutan.

Publicerad 14 March 2018 00:00