Kostnader för hyrpersonal minskar i Region Skåne

Nationellt sett är det enbart Region Östergötland som har lika låg kostnad för inhyrd personal

SKÅNE.

För tredje året i rad minskar Region Skånes konstnader för framför allt inhyrda läkare. Landstinget har gjort satsningar för att göra fast anställning mer attraktivt.

Av
Maja Bergqvist

– Förutsättningen för god vård är kontinuitet i patientkontakterna. Det får man genom fast anställning, säger Karin Melander som är HR-direktör på Region Skåne.

Region Skåne har lyckats minska kostnaderna för inhyrd personal. Hon säger att kostnaden minskat mycket på grund av beslutsamhet.

– Vi bestämde oss helt enkelt att vi måste göra oss oberoende av hyrpersonal.

Vi satte helt enkelt ner foten.

Under det fjärde kvartalet 2017 låg kostnaden för hyrpersonal på 1,8 procent av den totala personalkostnaden. Året innan vid samma tidpunkt låg kostnaden på 2,2 procent och året dessförinnan på 2,6 procent.

– Att vara fast anställd hos oss måste vara det mest attraktiva alternativet. Därför har vi bland annat satsat på kompetensutveckling för våra medarbetare och tagit fram en tydligare ansvarsfördelning mellan de olika yrkeskategorierna.

Psykiatrin påbörjade sitt förändringsarbete före primärvården och har också kommit längre i sin strävan efter att få ner hyrpersonalskostnaden. Men nu är även primärvården i full gång.

Det har varit svårare att göra sig oberoende av inhyrda sjuksköterskor än hyrläkare.

– Bristen är stor på framför allt specialistsjuksköterskor. Patientsäkerheten kommer alltid först, vilket gjort att vi tvingats hyra in sjuksköterskor i större utsträckning än önskat, säger Karin Melander.

Hon säger också att det är viktigt att förändringsarbetet håller i sig över tid och att de riktlinjer som finns i handlingsplanerna följs. I dessa står det bland annat att det ska finnas handledande personal, både för sjuksköterskor och läkare, ute på arbetsplatserna.

Publicerad 08 March 2018 00:00