Två nya förskolor på gång i Eslövs kommun

Behovet är stort i både Örtofta och Stehag

ESLÖV.

I både Örtofta och Stehag finns ett stort behov av förskoleplatser. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har nu gett kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla om köp av mark för att kunna bygga två helt nya förskolor.

Av
Anja Degerholm

I höstas fick Slottsparkens förskola i Väggarp stänga efter luftproblem och barnen fick tillfälligt flyttas till Ekebacken och Trollets förskola i Eslöv. Hyreskontraktet hävdes efter detta.

Situationen har fått lösas med tillfälliga paviljonger, men en permanent lösning med en ny förskola är alltså på gång. Tjänstemännen på kommunen har utrett fem olika placeringar i Örtofta/Väggarp och politikerna har nu förordat att den nya förskolan ska byggas i Väggarps södra delar, vid Klockarevägen och Fasanvägen.

– Fördelen med det alternativet är att tomten är tillräckligt rymlig, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nyanlagda gång- och cykelvägen samt framtida utbyggnadsplaner i området framhålls som andra fördelar i förslaget. Den nya förskolan ska rymma cirka 70 barn och behöver enligt utredningen ligga på en tomt som är åtminstone 4 000 kvadratmeter. Den aktuella tomten är på cirka 9 300 kvadratmeter.

Eftersom Eslövs kommun inte äger marken blir nästa steg att påbörja förhandling med markägaren. Det ska även till en detaljplaneändring för området, så det kommer att dröja några år innan förskolan kan stå klar.

Även i Stehag planeras det för en ny förskola, närmare bestämt i byns sydöstra del, i korsningen Kornvägen och Rapsvägen. Detta till följd av en rockad som bland annat innebär att Stehagskolan tar över Gyabo förskolas lokaler.

Det finns ett exploateringsavtal mellan kommunen och markägaren Stehags fastighets AB om cirka 3 000 kvadratmeter. För att kunna bygga en förskola med sex till åtta avdelningar krävs dock cirka 5 000 kvadratmeter, vilket innebär en förhandling med markägaren om att utöka tomten med 2 000 kvadratmeter som idag är allmän platsmark. Det krävs även en detaljplaneändring.

– Bygget av en ny förskola i Stehag finns med i budgeten för 2020, så förhoppningsvis kan det bli inflyttning 2021, säger Johan Andersson.

Publicerad 06 March 2018 12:56

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag