Kommunalrådet Henrik Wöhlecke kliver av

Catharina Malmborg toppar Moderaternas lista

ESLÖV.

Moderata kommunalrådet Henrik Wöhlecke kommer inte att kandidera i höstens kommunval. Istället blir det partikollegan Catharina Malmborg som toppar Moderaternas lista inför valet.

Av
Anja Degerholm

– Det är ett beslut som vuxit fram under hösten. Efter 20 år i kommunstyrelsen och tio år som heltidspolitiker så kände jag att det var dags, någon gång måste man sluta, säger Henrik Wöhlecke.

Han kommer dock att fullfölja sitt uppdrag mandatperioden ut och vara delaktig i valrörelsen. Hur livet kommer att te sig för Henrik Wöhlecke efter valet är dock oklart.

– Vi får se vad det blir. Jag äger en jordbruksfastighet där åkermarken är utarrenderad och en skogsfastighet i Dalsland. Dessutom har jag en tjänst som redovisningskonsult på LRF Konsult som jag är tjänstledig från.

Sett i backspegeln har det hänt mycket i Eslövs kommun under Henrik Wöhleckes tid som kommunpolitiker.

– De senaste åtta åren har vi styrt i majoritet med socialdemokraterna vilket har inneburit viktig beslutskraft. Det har hänt mycket under de här åren, både i omvärlden och i Eslövs kommun. Framför allt har bostadsbyggandet tagit fart, Ebo har byggt både i Eslöv och utanför centralorten. Något som har stor betydelse för Eslöv och kommunens renommé.

– Dessutom har skolresultaten gått upp och vi har påbörjat bygget av en ny gymnasieskola. Att Marieholmsbanan öppnat efter många års diskussioner är en annan viktig milstolpe.

I veckan hade Moderaterna i Eslöv nomineringsstämma. Catharina Malmborg, som bland annat är ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, står överst på listan inför höstens val följt av Mikael Wehtje, Bengt Andersson, Christine Melinder och Peter Sjögren.

Vilka blir det största utmaningarna framöver?

– Att klara av den kommunala servicen i och med att kommunen växer. Men det finns en bostadsförsörjningsplan och en lokalförsörjningsplan, den nya översiktsplanen är på utställning och kommunens ekonomi är god, så förutsättningarna är goda.

– Att öka attraktiviteten är en annan viktig faktor, till exempel utvecklingen av Eslövs centrum. Där pågår arbetet för fullt, även om det ännu inte syns mer än att Stensson-trappan är borta.

Vad tror du om valresultatet?

– Det vill jag inte sia om, men det kommer att bli en intressant höst och Moderaterna är väl rustade för valrörelsen.

Publicerad 01 March 2018 13:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag