Ger fem miljoner till konst på Stora torg

Tävling ska avgöra hur verket ska utformas

ESLÖV.

Sparbanksstiftelsen Finn donerar fem miljoner kronor till en konstnärlig utsmyckning av Stora torg. En tävling ska avgöra hur den ska se ut och var på torget den ska placeras.

Av
Anja Degerholm

– Eslöv är en viktig ort i vårt bankområde, och därför vill vi bidra till samhällsutvecklingen och ge något tillbaka, säger Katarina Andrén, vd för Sparbanksstiftelsen Finn.

Just nu pågår projekteringen inför ombyggnaden av Stora torg, som beräknas vara klar i början av hösten. Det är arkitektbyrån Sydväst arkitektur & landskaps bidrag "I love Eslöv" som nu ska förverkligas. Själva ombyggnaden finns med i 2019 års budget och tanken är att det kan bli invigning i slutet av 2019. Då ska även den konstnärliga utsmyckningen vara på plats.

Hur denna ska utformas kommer att avgöras i en tävling. En kommitté ska ta fram ett tävlingsprogram och en jury ska sedan ta ställning till de olika tävlingsbidragen. Närmare detaljer om tävlingen och när den kan utlysas är ännu inte spikat.

– Det är olika värden som ska jämkas, det kan till exempel handla om ett interaktivt konstverk. Huvudsaken är att det ska stämma med platsen och de förutsättningar vi sätter upp, säger Johan Plambeck, projektledare på Eslövs kommun.

Stiftelsen har tidigare bland annat avsatt medel till ett konstverk som finns vid Anna Lindhs plats i Malmö, ett verk som kostade mindre än det som nu planeras i Eslöv.

Kommunen har på senare år inte avsatt några stora medel till inköp av offentlig konst.

– Eslövs kommun hade inte kunnat avsätta så här mycket pengar till den konstnärliga gestaltningen, så det är mycket positivt att detta kan komma Eslövsborna till del, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nuvarande konstverket på torget, Snäckfågel, kommer antingen att flyttas till en annan plats på torget eller till en helt ny plats.

Kommundirektören Eva Hallberg säger att Sparbanksstiftelsen Finns gåva kan lyfta Stora torg ytterligare.

– Förhoppningen är att det här kan vara något som får kommuninvånarna att känna stolthet över sin stad. Att det blir ett verk som blir både omtyckt och omdiskuterat, säger hon.

Publicerad 15 February 2018 11:45

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag