Höörs bibliotek börjar med meröppet i höst

Filialerna i Norra Rörum och Snogeröd stängs

HÖÖR.

Biblioteket i Höör får meröppet medan filialerna i Norra Rörum och Snogeröd stängs. Det blir konsekvenserna när kommunen måste spara. Förändringarna beräknas spara 132 000 kronor per år.

Av
Anja Degerholm

Den 1 mars stängs biblioteksfilialerna i Norra Rörum och Snogeröd, som har haft öppet ett par timmar i veckan. Beslutet motiveras med att de båda filialerna bara haft drygt 700 besök vardera under det senaste året, jämfört med Höörs bibliotek som hade runt 83 000 besök.

– För dem som bor i Norra Rörum och Snogeröd så blir det en försämring och invånarna mister en öppen plats att mötas på, säger bibliotekschefen Elisabeth Hallberg och fortsätter:

– Mycket annat kan vi kompensera för, som att förskolor och skolor får tillgång till böcker eller att äldre och personer med funktionsnedsättning erbjuds tjänsten Boken kommer. Men att en mötesplats försvinner kan vi tyvärr inte ersätta.

Biblioteket i Norra Rörum har funnits i kyrkans lokaler och det pågår diskussioner om att starta ett bokkafé eller liknande i kyrkans regi. Höörs bibliotek kommer att serva förskolorna i Norra Rörum och Snogeröd med boklådor.

Biblioteket i Tjörnarp kommer att finnas kvar, men med halverade öppettider. De nya öppettiderna blir tisdagar klockan 15–18.

Från och med i höst kommer Höörs bibliotek att börja med så kallat meröppet. Det innebär att låntagarna kan gå in på biblioteket och själv låna böcker, även när personal inte är på plats, till exempel sena kvällar. För att komma in krävs lånekort och en pinkod, samt att man registrerar sig som meröppetlåntagare.

– Vi har upphandlat tjänsten, men vi har inte bestämt några exakta öppettider än. Förmodligen blir det klockan 8–22 eller 7–22, säger Elisabeth Hallberg.

Hon tror att den nya tjänsten kommer att underlätta för många kommuninvånare.

– Tillgängligheten ökar och man kan besöka biblioteket när man ändå är i Höör, till exempel för att handla.

Publicerad 13 February 2018 09:30