Klart för ombyggnad av Hörby centrum

Bygget av stationssamhälle 2.0 ska vara klart under året

HÖRBY.

Om en månad ska spaden sättas i jorden för ombyggnaden av Hörby stationssamhälle 2.0. Hörby kommun har nu skrivit avtal med entreprenören Fasab som ska utveckla och försköna miljöerna vid stationslägena.

Av
Anja Degerholm

Avtalet gäller en totalentreprenad, det vill säga att entreprenören både ska projektera och bygga. Själva ombyggnaden kommer att ske i etapper.

– Entreprenören gör en planering som sedan måste godkännas av kommunen. Den närmaste månaden väntar planering, men någon gång i mars är tanken att bygget ska påbörjas, säger Peter Ragnarsson, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det finns vissa hålltider, som att torget kommer att byggas om först efter Hörby marknad. Därför kommer man att börja med ytterområdena av torget.

– Från kommunens sida har vi tryckt på att tillgängligheten till näringsidkarna inte ska påverkas, framför allt för fotgängare och cyklister. Även blåljuspersonal måste kunna ta sig fram, säger Peter Ragnarsson.

Det kan bli fråga om vägavstängningar i samband med ombyggnaden, men hur är ännu inte klart. Kollektivtrafiken däremot kommer att gå som vanligt, men med en annan sträckning. Hållplatsen vid Gamla torg kommer under byggtiden att flyttas till Nya torg.

För att allmänheten och företagare ska kunna följa utvecklingen har kommunen satt upp en särskild hemsida, som nås via förstasidan på kommunens hemsida. Sidan ska skötas av kommunens kommunikatörer och uppdateras regelbundet.

– En ombyggnad är tyvärr jobbig för alla, men om inte förändringarna kommer som en överraskning så kan det underlätta lite. Därför är informationen viktig. Hemsidan är även en kanal in för alla som vill komma med synpunkter, säger Peter Ragnarsson.

Alla arbeten utom toppbeläggningen ska enligt avtalet vara klara under 2018. Toppbeläggningen ska vara klar senast sommaren 2019, men om det blir en mild vinter kan det bli tidigare.

Parallellt med ombyggnaden av centrum pågår en parkeringsutredning, den beräknas bli klar i mars.

Publicerad 12 February 2018 09:24