Politiker tror på framtida sammanslagning

Ser både för- och nackdelar med en storkommun

MELLANSKÅNE.

Förra veckan presenterade tankesmedjan Intelligence Watch ett förslag om att slå ihop 33 skånska kommuner till 15 storkommuner, bland annat skulle Eslöv, Höör och Hörby bli en kommun.

Av
Anja Degerholm

Den senaste stora kommunreformen genomfördes 1971. En ny kommunsammanslagning skulle enligt Intelligence Watch innebära minskade administrationskostnader och bättre kompetensförsörjning.

– Vi är i ständig kontakt med Höör och Hörby och upplever det samarbetet som väldigt positivt. Men vi samarbetar även mycket med Lund-Malmö-regionen, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Han riktar stark kritik mot undersökningen, att den dåligt underbyggd eftersom endast 14 av de 33 tillfrågade politikerna svarat på enkäten.

– Man drar alldeles för långtgående slutsatser från resultatet och förenklar diskussionen. Det kanske kommer att behövas en kommunsammanslagning framöver, men det behövs en grundligare utredning när det gäller breda frågor som till exempel avlopp och vatten, säger Johan Andersson.

Johan Andersson hänvisar istället till en pågående utredning om kommunernas framtid som regeringen tillsatte i början av 2017. Utredningen leds av Niklas Karlsson (S), riksdagsledamot från Landskrona, och ska ta fram en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera de närmaste decenniernas utmaningar. Förslagen ska redovisas i oktober 2019.

Höör och Hörby har redan tagit ett förberedande steg till en sammanslagning och inlett ett nära samarbete.

– I framtiden kommer vi nog att bli tvungna att slås samman för att klara ekonomin och verksamheterna i kommunerna. Det kostar för mycket att upprätthålla servicen i en kommun med färre än 25 000 invånare, säger Stefan Lissmark (S), kommunstyrelsens ordförande i Höör.

Han ser framför sig att åtminstone Höör och Hörby kommer att bli en kommun, eventuellt att även Eslöv eller Hässleholm ingår i den konstellationen.

– Fördelen med en sammanslagning är att servicen kan bibehållas och att det blir lättare att rekrytera personal. Nackdelen är de demokratiska aspekterna med ett längre avstånd till politikerna, säger Stefan Lissmark.

Även Hörbys kommunalråd Susanne Meijer (S) poängterar att det är viktigt att inleda goda samarbeten redan nu.

– Vi vill föregå en tvångssammanslagning genom att skapa breda samarbeten med närliggande kommuner. Det handlar om att leverera det bästa möjliga till medborgarna för varje skattekrona, säger Susanne Meijer.

Publicerad 08 February 2018 00:30