Föreningen Bevara kvarnen har många idéer för hur den gamla byggnaden kan få nytt liv. På bilden Tom Ström och Martin Svansjö.

Föreningen Bevara kvarnen har många idéer för hur den gamla byggnaden kan få nytt liv. På bilden Tom Ström och Martin Svansjö. Foto: Anja Degerholm

Slipar på idéer för kvarnens framtid

Mikrobryggeri, turistbyrå och festlokal några av förslagen

HÖÖR.

För drygt ett år sedan beslutade kommunfullmäktige i Höör att silon intill stationen ska rivas. Den gamla spannmålskvarnen däremot ska bevaras. Frågan är vad byggnaden ska användas till.

Av
Anja Degerholm

Politikern Tom Ström (M), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, har engagerat sig i frågan.

– Jag var negativ tills jag fick se fick se hur byggnaden såg ut invändigt. Det finns så få gamla hus kvar i Höör, därför är jag en varm anhängare av att det ska bevaras, säger Tom Ström.

Han tog 6 000 kronor ur egen ficka för att annonsera om ett uppstartsmöte för en intresseförening. Den 1 mars förra året bildades föreningen Bevara kvarnen med syftet att verka för att byggnaden kommer till användning och görs tillgänglig för allmänheten. Tom Ström har nu tagit ett steg tillbaka, men är medlem i föreningen.

Sedan i somras är Linus Helmestam ordförande i föreningen som har drygt 40 medlemmar. Under året har några arbetsgrupper i föreningen tittat på olika alternativ för verksamheter som kan rymmas i fastigheten. Utifrån det har ett gemensamt förslag tagits fram.

– På bottenvåningen skulle det kunna vara ett kafé eller en restaurang. Och i och med att det planeras för ett torg här utanför så hade det passat bra med en uteservering, säger Linus Helmestam.

Ett mikrobryggeri skulle också kunna få plats på första våningen och integreras som en del av interiören med synliga öltankar, enligt förslaget.

På våning två föreslår föreningen att det kan finnas en turistbyrå, med entré från kortsidan som ligger i markplan längs Bangårdsgatan.

– Det kan även finnas utrymme för ett museum med lokal historia, till exempel om kvarnen eller brytningen av sandsten i Höör, berättar Linus Helmestam.

Längst upp i huset kan en fest- och konferenslokal rymmas, genom att de två översta våningarna slås ihop.

"På sikt tänker vi att det behövs en ny ägandeform"

Ett första steg är att göra byggnaden laglig att vistas i. För att byggnaden ska kunna användas måste det finnas två utrymningsvägar per våningsplan.

– Vi försöker få till utrymningsvägar och en renovering av fasaden så att vi kan börja använda byggnaden på något sätt. Målet är att göra det under året, säger Linus Helmestam.

Förra året avsatte Höörs kommun lite pengar för att åtgärda de mest akuta problemen, som att lappa på ställen där det regnade in. Men några ytterligare pengar från kommunen tror föreningen inte att det blir. Man har istället en plan om att söka bidrag, samla in pengar genom crowdfunding och få till något arbetsmarknadsprojekt för att renovera fasaden.

– Det är viktigt att vi får det åtgärdat och kan få en riktning, så att huset inte bara står och förfaller ännu mer, säger Martin Svansjö, ledamot i föreningen som också varit en aktiv röst i debatten för att bevara kvarnen och silon.

– På sikt tänker vi att det behövs en ny ägandeform, säger Linus Helmestam.

Idag är det kommunen som äger fastigheten. Föreningen Bevara kvarnen har varit på studiebesök i Röstånga, där byborna genom aktiebolaget Röstånga utvecklings AB (Ruab) köpt fastigheter och startat olika verksamheter. Bland annat har Ruab köpt det gamla stationshuset och öppnat konsthall i ett gammalt fryshus.

Ruabs mål är att de verksamheter som drivs ska vara lönsamma och komma bygden och aktieägarna till godo. Det finns tankar om att göra något liknande i Höör.

Det förslag som föreningen Bevara kvarnen tagit fram ska spikas på föreningens årsmöte som äger rum den 12 februari klockan 19, på Mejerigatan 6.

Martin Svansjö, Tom Ström och Linus Helmestam vid en så kallad slisk, eller karusell, som transporterade spannmålssäckar från de övre planen.

Martin Svansjö, Tom Ström och Linus Helmestam vid en så kallad slisk, eller karusell, som transporterade spannmålssäckar från de övre planen.

En gedigen konstruktion med murade stödvalv på bottenvåningen och en överbyggnad i trä gör att byggnaden fortfarande är i gott skick, trots att den har stått oanvänd i många år.

En gedigen konstruktion med murade stödvalv på bottenvåningen och en överbyggnad i trä gör att byggnaden fortfarande är i gott skick, trots att den har stått oanvänd i många år.

Maskinell utrustning som använts vid utsädesrensningen finns fortfarande kvar.

Maskinell utrustning som använts vid utsädesrensningen finns fortfarande kvar.

I byggnaden har det förutom kvarn även varit lantmannaaffär och madrassfabrik. En av arbetsgrupperna i föreningen har jobbat med att dokumentera kvarnens historia och dessa ska presenteras i form av flera kortfilmer, en om varje epok.

I byggnaden har det förutom kvarn även varit lantmannaaffär och madrassfabrik. En av arbetsgrupperna i föreningen har jobbat med att dokumentera kvarnens historia och dessa ska presenteras i form av flera kortfilmer, en om varje epok.

De flesta fönstren har bommats igen i väntan på ett bättre öde, på tredje våningen finns det dock lite dagsljus.

De flesta fönstren har bommats igen i väntan på ett bättre öde, på tredje våningen finns det dock lite dagsljus.

Publicerad 07 February 2018 01:30