Inga kommunala anslag till kvarnen

Politikerna: "Måste göras med privata medel"

HÖÖR.

Politikerna ser positivt på föreningen Bevara kvarnens förslag. Men stötestenen är kommunens ansträngda ekonomiska situation.

Av
Anja Degerholm

En arbetsgrupp bestående av politikerna Fredrik Hanell (MP) och Anna Palm (M) samt tjänstemän från kommunen har tittat närmare på frågan. De har träffat föreningen vid flera tillfällen.

– Det är väldigt positivt med de kreativa krafter som finns och föreningen har gjort ett bra arbete med att ta fram förslag för hur byggnaden ska bevaras. Stötestenen är hur en restaurering och utveckling av byggnaden ska hanteras ekonomiskt, säger Fredrik Hanell.

– Det är trevligt om det görs något positivt av kvarnen, om det går att få ekonomi i det. Men det ska inte göras med kommunala medel, det finns det inte möjlighet till, säger Anna Palm (M).

Båda är positiva till föreningens förslag om en gemensam ägarmodell.

– Frågan har lyfts, men vi har inte tittat närmare på något upplägg. Jag tycker att det är en intressant modell och tror att det finns en kraft i ett engagemang från medborgarna, säger Fredrik Hanell.

Den första detaljplanen för Västra stationsområdet är just nu ute på granskning, den sträcker sig fram till torget som planeras precis söder om kvarnen. Nästa etapp omfattar själva kvarnfastigheten.

– Vi för en dialog med intresserade byggherrar och tänker att de kan göra något spännande och unikt av kvarnen i samband med att området bebyggs, säger Fredrik Hanell.

Hittills har det arbetet dock varit fruktlöst.

– Om byggnaden kan ingå i ett koncept kanske det kan bli intressant för någon byggherre. Och om någon tar på sig att rusta upp huset så är vi inte främmande för att hyra lokal till exempel för ett besökscenter, säger Anna Palm.

I och med att en detaljplan för området är på gång så kryper ett beslut om kvarnens framtid allt närmare.

– Under året måste vi komma fram till ett skarpt förslag. Ett förslag som både kan värna byggnaden och samtidigt inte belasta kommunens ansträngda ekonomi, säger Fredrik Hanell.

Silon fick rivningslov i höstas men står fortfarande kvar. Byggnaden innehåller mycket duvträck som måste saneras, vilket dragit ut på tiden.

– Dessutom måste det göras en kemisk analys av betongen i konstruktionen. Det påverkar inte själva rivningen, men eventuellt hanteringen av materialet efteråt, säger samhällsbyggnadschefen Rolf Carlsson.

Rivningen beräknas påbörjas under våren.

Publicerad 07 February 2018 02:30