Planskiss för hur kvarteret Stenbocken 14 och 15 skulle kunna se ut i framtiden, med ett bostadshus på delar av det som idag är parkering.

Planskiss för hur kvarteret Stenbocken 14 och 15 skulle kunna se ut i framtiden, med ett bostadshus på delar av det som idag är parkering.

Planer för bostäder på Coop-tomten

Coop öppnar två nya butiker nästa vår

ESLÖV. Nästa vår är planen att Stora Coop ska öppna vid Flygstaden. Nu är det klart att Coop-butiken i centrum blir kvar, men i något mindre skala. Dessutom planeras det för fler butiker – och bostäder.

Av
Anja Degerholm

Coop Kristianstad-Blekinge har fått ett positivt planbesked av kommunstyrelsens arbetsutskott för att ändra detaljplanen för den 15 000 kvadratmeter stora Coop-tomten i korsningen Västergatan och Västerlånggatan, som nyligen bytt ägare.

– Coop har sålt fastigheten till Mims Invest som ska utveckla en mindre handelsplats där Coop kommer att vara en av butikerna, säger Peter Mattisson, chef för butiks- och fastighetsutveckling på Coop Kristianstad-Blekinge.

Mims Invest AB står bakom utbyggnaden av Flygstaden och utökar nu sitt fastighetsinnehav i Eslöv.

– Vi tror mycket på orten, mycket talar för att Eslöv kommer att ha en bra utveckling kommande år och därför vill vi öka vår närvaro. Dessutom är det viktigt att det finns en livsmedelsbutik även i Eslövs centrum, säger Mårten Mårtensson, vd för Mims Invest.

Den nya handelsplatsen ska alltså innehålla flera verksamheter. Än så länge är det klart att Padel of Sweden öppnar en anläggning för den populära racketsporten med plats för fyra-fem banor. Restaurangen Glada hörnan och klackbaren blir kvar i lokalerna. Utöver det finns det plats för fyra-fem butiker till, enligt Mårten Mårtensson.

Stora Coop vid Flygstaden beräknas öppna våren 2019. Då stänger Coop i centrum under en månads tid för ombyggnad, därefter beräknas det bli invigning för den nya handelsplatsen.

– Kunderna är vana att kunna handla i centrum och vi har en relativt stor omsättning i butiken, så från Coops sida tycker vi att det vore synd att lämna platsen, säger Peter Mattisson om beslutet att fortsätta driva butiken på Västerlånggatan.

Gällande detaljplan för kvarteret Stenbocken 14 och 15 tillåter enbart handel, men kan alltså ändras till att även omfatta bostäder.

– Mims Invest brukar inte bygga bostäder, vi jobbar med handel och industri, så hur utformningen blir vet jag inte i dagsläget. Det beror på efterfrågan och vad Eslövs kommun kommer fram till i planarbetet. Kanske liknande Häglunds fastighet på andra sidan gatan med sex-åtta våningar, säger Mårten Mårtensson.

Planprocessen kommer att inledas med ett bredare dialogarbete eftersom planområdet är av intresse för allmänheten. Den nya detaljplanen beräknas kunna antas under år 2020. I planen ingår även en ny infart från Västergatan.

Sedan tidigare är det klart att Stora Coop, Jysk, Burger King, Subway, Dollarstore, OKQ8 och ett apotek kommer att flytta in vid Flygstaden.

Publicerad 18 January 2018 12:30