Underhållsarbeten under tio helger på Södra stambanan

Bussar ersätter persontågen

ESLÖV.

Under tio helger 2018 genomför Trafikverket arbeten på Södra stambanan. Det är sträckan Lund–Hässleholm som berörs och alla persontåg de aktuella helgerna ersätts med bussar.

Av
Anja Degerholm

Det första tillfället är helgen den 20–22 januari. Tågtrafiken kommer att vara avstängd från lördag klockan 01.15 till måndag klockan 03.00. Skånetrafikens tåg ersätts då med bussar, se Skånetrafikens app eller hemsida för närmare information om tidtabeller. SJ:s tåg leds om.

Därefter är det följande veckor som berörs av trafikstopp: vecka 7, 13, 19, 24, 28, 33, 39, 45 och 49. Samma tider gäller vid samtliga tillfällen. Syftet med arbetena är att minska antalet störningar framöver och bland annat ska kontaktledningar bytas ut. Enligt tidplanen ska arbetet vara avslutat under året, med vissa efterarbeten under 2019.

Publicerad 10 January 2018 05:00