Skrotar planer på Fairtrade-diplomering

ESLÖV.

Eslövs kommun lägger nu ner arbetet med att bli diplomerad som Fairtrade City. Det beslutades vid kommunfullmäktiges senaste möte innan jul.

För sex år sedan lämnades en motion in till fullmäktige om att utreda förutsättningarna och kostnaderna för en diplomering. Frågan utreddes av kommunledningskontoret 2014 och senare samma år togs beslut i fullmäktige om att Eslöv skulle diplomeras som Fairtrade City-kommun. Detta skulle innebära att kommunen skulle åta sig att köpa en större andel rättvisemärkta produkter, att informera om arbetet med Fairtrade samt att leda en styrgrupp med representanter från kommun, näringsliv och civilsamhälle.

Enligt ett utlåtande från kommunledningskontoret visade det sig dock under arbetets gång att både privata och offentliga aktörer redan köper en relativt stor andel rättvisemärkta produkter samt att intresset för en diplomering varit svalt. Erfarenheter från andra kommuner visar dessutom att arbetet för en diplomering och för att behålla denna kräver mycket tid och resurser, att insatserna blir större än de förväntade effekterna.

Publicerad 10 January 2018 13:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag