Höörs bad- och sportcentrum får egen budget

Drygt sex miljoner kronor avsätts för 2018

HÖÖR.

Kommande år väntar ett ekonomiskt stålbad för Höörs kommun med besparingar inom alla verksamheter. Kommunfullmäktige har nu beslutat att Höörs bad- och sportcentrum ska få en egen budgetram som inte får användas av kultur- och fritidsnämnden till andra kostnader.

Kommunens ekonomichef har gjort en analys och kommit fram till att badets budget för 2018 ska ligga på 6 036 000 kronor, efter justeringar för inflation, löneökning, besparing, kapitalkostnad och sporthallens kostnader.

Att badanläggningen får en egen budgetram innebär att kultur- och fritidsnämnden inte får använda pengarna till andra kostnader. Det innebär vidare att ett underskott inte behöver täckas av nämndens övriga verksamheter samt att ett eventuellt överskott inte får användas. Det i sin tur innebär att "minskningarna av föreningsbidragen begränsas till en för föreningarna hanterlig nivå".

Publicerad 09 January 2018 15:19