Otrygghet och bostadsbrist ger färre nöjda Hörbybor

SCB:s medborgarundersökning har genomförts för femte gången

HÖRBY.

I höstas genomförde SCB för femte gången en medborgarundersökning i Hörby kommun. Nyligen blev resultaten klara, och de visar att tryggheten och bristen på bostäder är det som bekymrar Hörbyborna mest.

Av
Anja Degerholm

Bland annat mäts hur medborgarna ser på Hörby kommun som en plats att bo och leva på. Utifrån åtta frågeområden sammanställs ett "nöjd-region-index" (NRI) med en skala mellan 0 och 100.

I årets undersökning hamnar Hörby på 46, vid förra mätningen 2015 var resultatet 54. Och i samtliga 131 kommuner som deltog i undersökningen blev snittet index 60. Resultatet för Hörbys del visar att insatser inom områdena trygghet och bostäder kan påverka helhetsbetyget mest.

– Vi tar människors oro på största allvar. Även i Polisens trygghetsmätning uppger många att de upplever otrygghet i Hörby centrum på kvällar och nätter. Vi tar till oss det människor förmedlar. Den upplevda otryggheten är stor, samtidigt är de faktiska siffrorna för hur många som i själva verket utsätts för brott eller trakasserier låga, säger kommunalrådet Susanne Meijer (S) i ett uttalande på kommunens hemsida.

När det gäller hur medborgarna ser på kommunens verksamheter har det också skett en försämring sedan förra mätningen, från 48 till 42, men denna förändring är inte statistiskt säkerställd. För att förbättra nöjdheten bör grundskolan, miljöarbetet, äldreomsorgen samt gator och vägar prioriteras.

Även när det kommer till inflytandet medborgarna har i kommunen så har betygen blivit lägre. Här är det framför allt frågeområdena påverkan och förtroende som bör prioriteras.

Om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning genomfördes mellan den 16 augusti och 27 oktober 2017.

I Hörby kommun gjordes ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år.

Enkäten var möjlig att besvara både på papper eller digitalt. Svarsfrekvensen i Hörby var 41 procent.

Totalt deltog 131 kommuner i undersökningen.

Publicerad 08 January 2018 11:34

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag