Foto. Mostphotos.com

20 000 artonåringar erbjuds fria resor i Europa

Vill låta unga upptäcka Europa genom tågluff

SVERIGE/EUROPA. Ett förslag om att bjuda alla EU-medborgare som fyller 18 år på ett gratis interrailkort har tagits i Europaparlamentet.

"Ett sådant program skulle ge alla unga möjligheten att, oavsett utbildning och social bakgrund, upptäcka mångfalden i Europa", står det i förslaget, som kommer under en testomgång 2018 kommer erbjudas 20 000 18-åriga européer.

Förhoppningen är att programmet ska bli permanent och erbjudas alla nyblivna 18-åringar redan år 2020.

Interrailkortet är giltigt i 30 länder under två år och tillåter fritt tågresande under en treveckorsperiod.

De ungdomar som vill resa i medlemsstater där Interrailkortet inte går att använda, som Cypern, Estland och Malta, ska kunna använda andra transportmedel, som färja och buss, rapporterar resemagasinet Vagabond.

Vilka de 20 000 lyckliga, som får ett kort under testperioden. blir är ännu inte fastställt.

"Ett antal faktorer måste bestämmas av vederbörliga europeiska institutioner. I detta tidiga skede går det inte att delge närmare uppgifter på hur det färdiga gratisprogrammet för Interrail kommer att se ut", säger en presskontakt för Interrail till Vagabond.

Ett interrailkort kostar vanligtvis mellan 2284 - 2879 kronor beroende på ålder.

Publicerad 05 January 2018 15:12