Riktlinjerna har redan införts och tillämpas vid alla nya beslut om bistånd. De genomförda förändringarna väntas ge effekt under 2018, i form av färre utförda timmar.

Riktlinjerna har redan införts och tillämpas vid alla nya beslut om bistånd. De genomförda förändringarna väntas ge effekt under 2018, i form av färre utförda timmar. Foto: Mostphotos.com

Städning och dusch mer sällan när hemtjänsten sparar

Socialchefen: "Gör alltid en individuell bedömning"

HÖÖR.

Städning var tredje vecka istället för varannan, mindre tid till matinköp och dusch en gång i veckan istället för två. Det är några av besparingarna som görs inom hemtjänsten i Höör för att möta ökade kostnader.

Av
Anja Degerholm

– Det kommer bli ett stort underskott inom social sektor 2017, enligt den senaste prognosen 17 miljoner kronor. Trots att socialnämnden fått ett tillskott på 22 miljoner kronor för att täcka de ökade kostnaderna för köp av platser i särskilt boende räcker inte det. Därför måste vi göra ett antal förändringar för att hamna inom budgetramen 2018, säger Ewa Näslund, tillförordnad socialchef i Höör.

De nya riktlinjerna för hemtjänsten har beslutats av socialnämnden. För den som redan är beviljad hemtjänst innebär de nya riktlinjerna bland annat att städning kommer att utföras var tredje vecka istället för varannan. Även tiden som läggs på inköp av matvaror minskas samt möjligheten att få hjälp med att duscha minskas från två gånger i veckan till en gång i veckan.

– Även om vi har riktlinjer så görs alltid en individuell bedömning. Framöver måste vi vara tydligare med vad socialtjänstens uppdrag är, vad som är en skälig levnadsnivå och vilket eget ansvar man har, säger Ewa Näslund.

Om förändringar innebär personalneddragningar är ännu inte klart. Troligtvis kommer det inte krävas några uppsägningar, utan snarare att tillfällig personal som vikarier försvinner, säger Ewa Näslund.

Även rätten att bo kvar hemma påverkas.

– Tidigare har vi varit väldigt generösa i Höör när det gäller rätten att bo kvar hemma, och det har funnits en politisk ambition att alla som velat bo kvar hemma också skulle kunna göra det. Men för vissa som behöver mycket stöd blir det väldigt dyrt, dyrare än en plats på ett särskilt boende. Så vi kommer att bli strängare med det och istället erbjuda plats på särskilt boende, säger Ewa Näslund.

Det råder dock stor brist på särskilda boende i kommunen, därför kommer kommunen att fortsätta köpa in externa platser. Tillskottet i budgeten innebär att antalet platser kan utökas från 13 till 43 stycken.

Med en åldrande befolkning väntas kostnaderna för vård och omsorg öka kommande år.

– Frågan är hur vi kan ge stöd till en åldrande befolkning samtidigt som vi får färre skattebetalare. Detta är ett problem som alla Sveriges kommuner står inför, säger Ewa Näslund.

Publicerad 21 December 2017 13:50