VA-avgift höjs med fyra procent 2018

ESLÖV.

VA Syds förbundsfullmäktige har beslutat att avgifterna för vatten och avlopp ska höjas nästa år. För Eslövs del innebär det en höjning med fyra procent.

För en villa som förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten varje år innebär höjningen i snitt 23,42 kronor mer per månad. Och för boende i ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som gör av med 2 000 kubikmeter vatten årligen blir det en höjning med cirka 207,58 kronor varje månad.

Höjningen ska täcka utbyggnad och renovering av infrastrukturen, bland annat till följd av en ökad befolkning, nya lagkrav och klimatförändringar, och blir olika stor i de fyra medlemskommunerna. I Eslöv blir det som sagt en höjning med fyra procent medan boende i Lunds kommun får en tolv procent dyrare vatten- och avloppstaxa. Detta beror bland annat på det pågående spårvagnsbygget. I Burlöv höjs taxan med en procent och i Malmö med två procent.

En studie från branschorganisationen Svenskt vatten visar att stora VA-investeringar väntar de svenska kommunerna och att detta kan innebära en fördubbling av avgifterna för kommunalt vatten och avlopp de kommande 20 åren.

Publicerad 14 December 2017 00:00