Inga webbsändningar av fullmäktige

HÖRBY.

Sverigedemokraterna i Hörby har i en motion föreslagit att kommunfullmäktiges möten ska sändas på webben. Detta för att öka tillgängligheten och gagna demokratin. Men fullmäktige har nu beslutat att avslå motionen.

Huvudskälet är att det är kostsamt att sköta sändningarna och att erfarenheter från andra kommuner visar att få personer tittar. Enligt beredningen av ärendet har flera olika leverantörer tillfrågats. Den som bedömts vara mest lämplig för Hörbys erbjuder sändning med tre kameror, kapitelindelning, namnskyltar och möjlighet att visa handlingar. Denna tjänst skulle kosta 150 000 kronor per år. Dessutom tillkommer personalkostnader, cirka två arbetsdagar per sammanträde, vilket skulle uppgå till 180 000 kronor per år.

Statistik från grannkommunen Höör visar att webbsändningarna haft i snitt 49 visningar varje sammanträde, vilket innebär 0,3 procent av medborgarna. Och i Vellinge har man haft i snitt 134 visningar per sammanträde och på så sätt nått 0,4 procent av medborgarna.

Efter votering 25 mot 11 röster stod det klart att kommunstyrelsens förslag att avslå motionen fått bifall. SD och SPI reserverade sig mot beslutet.

Publicerad 10 December 2017 00:00