Samråd om 100-150 nya bostäder på Fogdaröd

HÖÖR.

Det finns planer på att bygga 100-150 bostäder på Fogdaröd i Höör. Planen rymmer möjlighet för blandad bebyggelse som friliggande villor, parhus, radhus, flerbostadshus samt någon form av serviceboende.

Av
Anja Degerholm

– Det är ett bra läge. Nära till Fogdarödsskogen och samtidigt bara två kilometer till järnvägsstationen, säger Mette Dymling som är planarkitekt på Höörs kommun.

Den som har synpunkter på planen ska inkomma med dessa före den 5 januari 2018. Därefter ska de inkomna synpunkterna betraktas innan planen ställs ut på nytt. Tanken är att detaljplanen ska färdigställas under våren och antas av kommunfullmäktige för att träda i kraft sommaren 2018. Området ägs av det privata fastighetsbolaget Fastkap.

Publicerad 30 November 2017 05:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag