Beslut: Ingen utescen vid Karnas backe

Området ska istället snyggas till

HÖRBY.

Planerna på en utescen vid Karnas backe för 5,7 miljoner kronor orsakade en proteststorm. Politikerna har tagit till sig av kritiken och lägger nu ner planerna på en utescen.

Av
Anja Degerholm

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet den 13 november att dra tillbaka sitt beslut om att bygga en utescen. Frågan lämnas nu över till kultur- och fritidsnämnden som ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder för området senast februari 2018.

– I nuläget vet jag bara att kultur och fritid ska tycka till om lämpliga åtgärder. Vi har inga pengar avsatta för att genomföra några åtgärder, säger Marcus Kulle, kultur- och fritidschef i Hörby kommun.

Det var i mars som kommunstyrelsen tog beslut om att avsätta 5,7 miljoner kronor för att bygga en utescen vid Karnas backe. Under våren startades föreningen Karnas vänner som även drog igång en namninsamling mot byggplanerna. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott pausade då arbetet för att genomföra en medborgardialog.

Resultaten av dialogen talade sitt tydliga språk: ett kraftfullt nej där drygt hälften av de svarande var emot en utescen. Och nu har alltså politikerna helt tagit tillbaka beslutet. Istället ska området "snyggas till" med nya bodar och toaletter, ett utegym och översyn av grillplatser och boulebana.

Publicerad 28 November 2017 11:05

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag