Insänt:

”Gratis parkering viktig för handeln"

INSÄNT. Fast jag är en ivrig läsare av Lokaltidningen har jag hittills inte fått anledning att reagera på någon artikel. Men när jag läste om planerna för Eslövs Centrum kände jag mig tvingad att säga min mening.

Naturligtvis är det bra att man har planer att göra Eslövs centrum mera attraktivt genom renoveringen av torget. Det krävs ambitiösa insatser om trenden visar att försäljningen av sällanköpsvaror faller i Eslöv. Speciellt alla de stängda lokalerna måste fyllas med några affärer som har chans att bära sig. Och även om jag tycker att det intressant att utvecklingen av Flygstaden har startats, så är det ändå en fråga om det är meningsfullt om man vill att centrumet ska bli livligare och mera attraktivt. Detta gör det i och för sig redan svårare för affärerna i centrum.

Men det allra sämsta vore naturligtvis om man tar bort den största fördelen med att komma till centrum, det vill säga gratis parkering. Jag trodde att jag läste fel först. Hur kan man komma på en sådan dum idé! I så fall ska jag med alla medel undvika att göra något inköp eller ärenden eller äta där!

Anonym Eslövsbo

Publicerad 16 October 2017 15:00