Handlare kritiska till ombyggnad av centrum

Susanne Meijer: "Ambitionen är att ha lika många parkeringsplatser som idag"

HÖRBY. I slutet av augusti klubbade kommunfullmäktige planerna för ombyggnaden av centrum, kallat Hörby stationssamhälle 2.0. Något som bland annat innebär att majoriteten av parkeringsplatserna vid Gamla torg försvinner.

– Utan parkeringsplatser är det flera butiker som kan få lägga ner. Det här är inte ett genomtänkt förslag, säger Britt Ekeblad på Brannings ur och guld.

Syftet med ombyggnaden är att försköna miljöerna vid stationslägena i det så kallade Superbusskonceptet.

De flesta av parkeringsplatserna på torget försvinner och istället ska det ges plats åt träd, vattenspel, torghandel, bänkar och uteserveringar.

En cykelbana kommer att löpa över torget och busshållplatserna samlas vid torgets östra sida.

Trafikverket har sedan tidigare beviljat 17,25 miljoner kronor till projektet om kommunen går in med lika mycket. Vid fullmäktigemötet beslutades även att kommunen skjuter till ytterligare tre miljoner kronor till projektet. Totalt ligger budgeten alltså på 37,5 miljoner kronor.

När Britt Ekeblad fick höra om planerna för Gamla torg startade hon namninsamlingen ”Rädda handeln”.

– Det kom in kunder som läst om planerna i Skånskan och frågade om vi hade en protestlista, så då startade vi en. Vi gick även runt till de andra köpmännen i byn och lade ut listor, och vi har fått väldigt positiv respons på att vi tar upp frågan, säger hon.

”Vi ger inte upp – planerna måste stoppas”

Totalt samlades ?1772 namnunderskrifter in och dessa överlämnades till kommunalrådet Susanne Meijer (S) i samband med att köpmannaföreningen hade möte förra veckan.

– Kommunfullmäktige har ställt sig bakom det här förslaget och det ska genomföras. Vi bjöd in till ett antal medborgardialoger i våras och det är det underlaget beslutet är taget utifrån, säger Susanne Meijer.

Trots det säger hon att handlarna ska få en chans att tycka till.

– Vi kommer att bjuda in allmänheten till ett par informationsmöten framöver, för att den här förändringen ska bli bra för alla, säger Susanne Meijer.

Under hösten ska parkerings- och trafiksituationen utredas.

– Ambitionen är att det ska vara lika många parkeringsplatser i framtiden som idag, men kanske inte på samma ställen. Det kan handla om kortare parkeringstider så det blir större cirkulation eller parkering på tvärgatorna. Vi kommer anlita en trafikkonsult som ska fram ett förslag och presentera det i januari, säger Susanne Meijer.

För Britt Ekeblad och de andra handlarna är frågan ännu inte utagerad.

– Vi ska ta upp det på nästa möte igen, för vi ger inte upp och planerna måste stoppas. Annars kommer det bara bli ett tomt torg utan liv, det här är inte Rivieran där folk sitter på uteserveringar och det måste politikerna förstå, säger Britt Ekeblad.

Publicerad 27 September 2017 16:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag