Var fjärde Hörbyelev inte behörig till gymnasiet

BUN-ordföranden: "Vi har många HVB-hem i kommunen"

HÖRBY. Bara 76 procent av eleverna som slutade årskurs nio i Hörby i våras är behöriga till gymnasiet. För fem år sedan var motsvarande siffra 93 procent, och sedan dess har andelen behöriga minskat för varje läsår.

Lena Rosvall (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att det finns en ganska enkel förklaring till den försämringen.

– Vi har många HVB-hem i Hörby och det är svårt för eleverna att hämta hem nio års kunskap på bara några år eller månader. Plockar man bort de eleverna som varit kort tid i Sverige från statistiken så är 86 procent behöriga, säger Lena Rosvall.

Bara sedan förra året har behörigheten sjunkit från 82 procent till 76 procent. Även statistiken för andelen som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen visar på en fallande trend. I år är det 65 procent som klarar målen i alla ämnen, jämfört med 79 procent för fem år sedan.

Tidigare i år presenterades resultaten av den skolutredning som gjorts på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Den visade bland annat att det satsades för lite pengar på högstadieskolorna.

– Lärarna i Hörby har jättestora utmaningar men gör ett fantastiskt jobb. Vi har nu fått statliga pengar, 800 000 kronor, för att bemanna upp högstadiet.

Det innebär två lärartjänster på heltid, en på Frostaskolan och en på Georgshillsskolan.

Arbetsutskottet ska på sitt nästa möte gå igenom på individnivå, men anonymt, varför eleverna inte nått målen.

– Vi ska analysera detta djupare och se vad vi kan göra, så får vi ta med de förslagen till budgetberedningen.

– Uppföljning är viktig och vi kommer att göra åtgärdsprogram och se till att alla som inte är behöriga kommer i utbildning.

Lena Rosvall poängterar att det dock finns hopp för framtiden.

– De nationella proven för årskurs 1–3 har de senaste åren visat på väldigt bra resultat, Hörby är bland de bästa i Sverige.

Behörighet

Andel elever i årskurs nio i Hörby kommun som är behörig till gymnasiet:
2016/2017: 76
2015/2016: 82
2014/2015: 83
2013/2014: 85
2012/2013: 93

Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen:
2016/2017: 65
2015/2016: 67
2014/2015: 71
2013/2014: 70
2012/2013: 79

Källa: Skolverket

Publicerad 13 September 2017 05:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag