Detaljplan klubbad för ny förskola i Sätofta

HÖÖR. Vid kommunfullmäktiges senaste möte klubbades detaljplanen som möjliggör byggandet av en ny förskola vid Sätoftaskolan. Detaljplaneförslaget har varit ute för granskning och samråd, och efter inkomna synpunkter har förslaget justerats. Till exempel ska förskolan byggas i ett plan istället för två. Totalt ska det finnas plats för 160 barn fördelade på åtta avdelningar. Förutom förskolan ska bygget även omfatta fler klassrum för skolverksamhet, lokaler för särskolan, skolkök, matsal, musiksal, anpassning av idrottshall och omklädningsrum, arbetsrum för personalen samt ett skolbibliotek.

Publicerad 08 September 2017 05:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag