Vattenbristen:

"Fiber ska alla ha – men vatten?"

I Orås och Brunnslöv är sinande brunnar ett återkommande problem

ORÅS. Den senaste tiden har vattenbristen varit en flitigt debatterad fråga. För de boende i de södra delarna av Hörby kommun är vattenbristen inte bara tillfällig utan vardag.

Rekommendationer om att duscha med snålspolande munstycke eller att inte diska under rinnande vatten hjälper knappast de boende i Orås och Brunnslöv, som inte har kommunalt vatten.

– Det spelar ingen roll om vi stänger av kranen när vi borstar tänderna – det finns inte mer vatten för det, säger Oråsbon Lotten Friström.

Från Löderup mot Orås och Brunnslöv vidare upp mot nordvästra Skåne går ett stråk med lerskiffer. Detta är roten till problemet.

– Det är en tät bergart bildad av förstelnad lera som inte släpper igenom vatten, säger Mattias Gustafsson, statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Däremot kan man ha tur och lyckas borra i en spricka där det finns vatten. Men när det vattnet sinar är det inte säkert att det hjälper att borra djupare.

– Berget har en förmåga att bli tätare ju djupare man borrar. Möjligen kan det räddas upp av goda förutsättningar i jordlagren, men är det låga grundvattennivåer så blir det ett problem.

Agneta Örndahl har bott i Orås i 40 år och berättar hur hon och familjen fått anpassa sig till situationen.

– När jag jobbade i Lund tog jag med tvätten och tvättade där. Och vi har kvar torrdasset och använder det ibland för att avlasta systemet, säger hon.

Andra bybor löser problemet genom att hämta vatten i dunkar på sina jobb eller åker till grannbyn, berättar Lotten och Agneta.

Några av de boende i Orås och Brunnslöv skickade 2013 in ett medborgarförslag där de föreslog att kommunen skulle placera ut vattenposter i grannbyarna som har kommunalt vatten, som Askeröd eller Östraby. Där skulle de boende kunna hämta vatten mot en avgift.

– Politikerna tyckte inte att det var deras skyldighet och vi fick avslag. Det är en ständig oro att vattnet ska ta slut, den hade stillats om vi visste att vi kunde köpa vatten, säger Lotten Friström.

Har kommunen något ansvar då?

– Nej, har man egen brunn så är det fastighetsägarens ansvar, förklarar Ida Persson, bygg- och miljöchef på Hörby kommun.

Lotten Friström tycker inte att det är så enkelt.

– Jag hade förstått det resonemanget om det hade gått att borra efter mer vatten. Vi har borrat 130 meter utan att hitta vatten.

I januari antog Hörby kommun en ny va-plan. Enligt denna finns det utbyggnadsplaner för det kommunala va-nätet, men bara i de norra kommundelarna som Häggesnäs och Äspinge.

– Om landsbygden ska leva måste det finnas vatten, säger Agneta Örndahl.

– På sikt hoppas vi såklart på kommunalt vatten, för det blir inte mer vatten här samtidigt som det pågår ett generationsskifte, säger Lotten Friström och fortsätter:

– Fiber ska alla på landsbygden ha, men vatten som är livsnödvändigt?

Publicerad 30 August 2017 05:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag