Räddningstjänstens nya giv ska rädda liv

Nytt arbetssätt ska spara både pengar och mänskligt lidande

HÖÖR. Från och med den 1 juni jobbar räddningstjänsten i Höör med en ny taktik, kallad första insatsperson (FIP). Det innebär att ett mindre utryckningsfordon åker direkt till olyckan utan att passera brandstationen.
Syftet är att minska skadan eller fördröja olycksförloppet. En man ur styrkan kan på så sätt komma på plats snabbare och påbörja akuta åtgärder som till exempel HLR innan resten av styrkan anländer.
Och redan efter ett par veckor efter införandet har det varit flera incidenter där man kan se positiva resultat.
– Till exempel vid en trafikolycka där personen som kom först till platsen snabbt kunde kommunicera vilket hjälpbehov som fanns, berättar Lars Nilsson, räddningschef i Höör och Hörby.
FIP finns sedan tidigare i flera andra kommuner och är ett beprövat koncept.
– Det har faktiskt funnits en liknande funktion i Höör tidigare, i början av 2000-talet, då ett befäl åkte ut i förväg.
Nu tar man alltså upp tråden igen.
– Det är för att vi vill jobba för att bli snabbare. Det kan spara både pengar och mänskligt lidande, säger Lars Nilsson.
Räddningstjänstens utryckningstider mäts varje år i SKL:s undersökning Öppna jämförelser. Vid den senaste mätningen låg Höör på i snitt 12,5 minuter, och där har man legat de senaste åren.
I grannkommunen Hörby låg utryckningstiden på i snitt 13,6 minuter 2016, men har tidigare år också legat på runt 12 minuter. Frågan om att införa FIP har varit uppe även i Hörby, men där sa politikerna tills vidare nej.
Under våren har ett tiotal styrkeledare och befäl i Höör blivit utbildade för att klara sitt nya uppdrag som FIP. Ett nytt specialfordon har också köpts in för 800 000 kronor. Fordonet är utrustat med bland annat navigationssystem, första hjälpen, brandsläckare och saneringsmaterial.
De som utbildats ingår i räddningstjänstens deltidsstyrka och har därför med sig sitt utryckningsfordon överallt när de har jour.
– Personen har med sig bilen när man är hemma, på jobbet eller är och handlar. Jag tror det är positivt att vi syns mer ute i samhället, säger Lars Nilsson.

Publicerad 04 July 2017 05:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag