Fritidshem ska bli bättre med "Hörbymodellen"

Kritiken från Skolinspektionen ledde till kreativt utvecklingsarbete – och en bok

HÖRBY. Hur skapar man Sveriges mest kreativa fritidshem? I Hörby har det arbetats mycket med den frågan de senaste åren. Och genom en ny antologi hoppas man kunna inspirera andra.
För några år sedan fick de kommunala fritidshemmen i Hörby kritik av Skolinspektionen. Efter det startades ett utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i verksamheten. Resultatet av det arbetet har nu blivit boken ”Fritidshem som lyfter. Skolutveckling, delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete i Hörby kommun”.
– Boken har ett vetenskapligt perspektiv och är skriven i samarbete med Malmö högskola. Tanken är att inspirera andra pedagoger eller blivande pedagoger på lärarutbildningen, berättar Marianne Ullstad, rektor på Frostaskolan.
Forskaren Balli Lelinge är bokens redaktör och han jobbade tidigare som utvecklingsstrateg i Hörby.
En av flera åtgärder efter Skolinspektionens kritik var att det utsågs ett par processtödjare på varje fritidshem som tillsammans med rektorn ansvarat för att driva kvalitetsutvecklingen inom sex olika områden som bestämts gemensamt.
Det senaste halvåret har processtödjarna och rektorerna jobbat på varsitt kapitel till boken: trygghet och trivsel, bemötande, planering och utvärdering, leken ”leka mé – eller stå brevé” samt entreprenöriellt bemötande. Förutom Frostaskolan medverkar personal från Georgshillsskolan, Älvdalsskolan, Långaröds skola och De La Gardieskolan.
Och nu ska ”Hörbymodellen” alltså inspirera andra. Fritidspedagogerna Anna Sjöstrand Jönsson och Gunilla Bengtsson på Frostaskolan, som skrivit kapitlet om entreprenöriellt bemötande tillsammans med Marianne Ullstad, tycker att arbetet märks på flera sätt.
– Vi har belyst vår roll i det hela, hur vi bemöter barnen. Jag hoppas och tror att det har blivit ett mer tillåtande klimat för elevernas idéer, säger Anna Sjöstrand Jönsson.
Kärnan i utvecklingsarbetet på Frostaskolan har varit Frosta Film Festival som hållits på Metropol i februari två år i rad nu. Eleverna får lära sig att filma med en ipad och filmerna visas sedan på festivalen.
– Vi tänkte att kan Cannes så kan Frosta. Och i entreprenöriellt lärande ingår att det ska finnas ett tydligt mål, det ska vara ”på riktigt”, så det passade väldigt bra med en filmfestival, säger Marianne Ullstad.
Hon säger att det har blivit en riktig fullträff och det är klart att det blir av även nästa år. Något som alla inblandade ser fram emot.
– Det är roligt med ett skapande där även barnen kan lära oss någonting, inte bara tvärtom. Och det sätter igång något hos barnen, man kan höra dem fråga varandra ”hur gör ni det där”. Det bygger broar både här på skolan – men även mellan skolorna, säger Gunilla Bengtsson.
– Barnen lär sig också att ta mer ansvar. Som till exempel hur de ska lägga upp sin film med en början och ett slut, och hur det ska genomföras, säger Anna Sjöstrand Jönsson.

Publicerad 05 June 2017 05:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag