Ett steg närmare p-avgifter – ja i KS trots oenighet

ESLÖV. Införande av parkeringsavgifter i centrala Eslöv är ett steg närmare att bli verklighet. Nyligen beslutade kommunstyrelsen att säga ja till p-avgifter inom två zoner från och med den 1 oktober. Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Frågan om parkeringsavgifter har stötts och blötts i flera år. Så sent som i december kom frågan hela vägen till fullmäktige, men där blev det stopp och ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
– Det byggs mycket i centrala Eslöv och därför behöver vi få ordning på trafiken. Att rätt bil parkeras på rätt plats, inte minst för handeln i centrum. Och det kommer att behövas ytterligare åtgärder, som parkeringshus, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Det fullmäktige ska besluta om är taxan. Att parkera vid området kring Stora Torg mot järnvägen på den östra sidan och Kanalgatan på den västra ska enligt förslaget kosta tio kronor per timme. Och mellan Föreningstorget och Medborgarhuset blir taxan sju kronor i timmen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har redan beslutat om betallösning. I mars beslutade nämnden att kommunen ska hyra fyra stycken solcellsdrivna automater under en tidsperiod på fyra år. Parkeringsautomaterna ska erbjuda kort- och telefonbetalning med ett biljettlöst system.
Det innebär ?att det inte blir möjligt att betala med mynt. Detta motiveras med att myntbetalning är på väg att avvecklas och att de befintliga automaterna inte kan ta emot de nya mynten samt att kommunen har mål om en kontantfri verksamhet. Telefonbetalning kan ske antingen via en app, sms eller telesvar.
Pendlarparkering ska enligt förslaget kosta 28 kronor per dygn eller 350 kronor per månad. Det kommer även i fortsättningen finnas gratis korttidsparkering på 10–30 minuter, till exempel på Storgatan.
Frågan om hyra av parkeringsautomater ska tas upp i budgetprocessen för 2018.
Nu blir det alltså upp till kommunfullmäktige att ta behandla frågan vid nästa sammanträde, den 29 maj. Och sista ordet är nog inte sagt för kommunstyrelsen var inte enig i sitt beslut. Centern, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Nya Kommunpartiet Eslöv yrkade på avslag.

Läs mer: Nytt försök till beslut om parkeringsavgifter 
Beslut om parkeringsuppgifter skjuts upp 
Eslöv kan få parkeringsuppgifter från mars 2017

Publicerad 14 May 2017 06:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag