Uppdrag att påbörja projektering av Sätoftaskolan

HÖÖR. Kommunstyrelsen i Höör ställer sig positiv till att Höörs Fastighets AB (HFAB) ska påbörja projekteringen av byggnad och mark på Sätoftaskolan. Nu är det upp till kommunfullmäktige att ta det slutgiltiga beslutet. Intentionen är att projektkostnaden ska hållas inom 75 miljoner kronor, exklusive kostnader för gata, parkering samt gång- och cykelväg. 

Publicerad 16 April 2017 06:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag