Vandringsled och badplats vid Västra Ringsjön

HÖÖR. Eslöv och Höör har tillsammans blivit beviljade 280 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att öka tillgängligheten runt Västra Ringsjön. Bland annat ska möjligheten att anlägga en vandringsled undersökas i en förstudie.
Vattenkvaliteten i Västra Ringsjön har under flera decennier varit dålig, men tack vare ett lyckat restaureringsarbete har den på senare tid blivit avsevärt bättre. Därför vill kommunerna nu satsa på sjön. För detta ändamål har man fått LONA-pengar, bidrag för Lokala naturvårdssatsningar.
– Det praktiska arbetet ska påbörjas den 1 juni, framför allt med att förbättra tillgängligheten till sjön, berättar Åsa Abrahamsson, miljöstrateg på Höörs kommun.
Projektet sträcker sig till den 31 december 2018 och innan dess ska tre välkomnande angöringsplatser med bänkar och informationstavlor anläggas i Ormanäs, Gamla Bo och Sjöholmen. De aktuella platserna ligger på kommunal mark vilket gör att arbetet kan göras inom projekttiden.
Man ska även titta på möjligheterna att anlägga en vandringsled runt sjön och längs delar av Rönne å. Tanken är att knyta denna led till befintliga leder i Stockamöllan och till Skåneleden.
– Vi ska göra en förstudie och se hur förutsättningarna ser ut. Eftersom det är flera privata markägare involverade vet vi inte vad som är möjligt. Kanske kan vi utnyttja befintliga vägar till exempel, säger Åsa Abrahamsson.
I projektet ingår också att undersöka lämpliga platser för fiske och placering av en kommunal badplats.
Nästa steg blir att engagera markägare och andra aktörer i det aktuella området. Inom projekttiden ska tre dialogmöten hållas med markägare och andra aktörer.
Höörs kommun har även, för KFUM:s räkning, fått 128 375 kronor för projeketet Nya Hallskog där en handikappanpassad badplats med två badbryggor ska byggas. Även detta projekt ska genomföras före den 31 december 2018.

Publicerad 15 April 2017 05:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag