Fritidspedagogen Johan Fred har jobbat på Rårödslägret i 12–13 år och han hoppas att lägret kan få en fortsättning. Foto: Anja Degerholm

Fritidspedagogen Johan Fred har jobbat på Rårödslägret i 12–13 år och han hoppas att lägret kan få en fortsättning. Foto: Anja Degerholm

Personalen:

”Rör inte Rårödslägret”

Oklart vad som händer – ska upp i kultur- och fritidsnämnden i april

ESLÖV. I mitten av februari beslutade barn- och familjenämnden att man inte längre ville driva Rårödslägret, som hållits vid Ringsjöns strand varje sommar i många år. Nu blir det upp till politikerna i kultur- och fritidsnämnden att avgöra daglägrets öde.
– Det är väldigt synd om det läggs ner, det är en tradition som går i graven, säger fritidspedagogen Johan Fred som varit ledare på lägret de senaste 12-13 åren.
Han deltog själv på lägret som barn och har fina minnen både från den tiden och de somrarna han jobbat.
– Barnen hittar nya kompisar och göra aktiviteter utomhus som de kanske inte gör annars. Idag sitter barnen mycket med sina ipads, säger Johan som jobbar på fritids på Fridasroskolan.
Han får medhåll av Annette Lindvall som även hon jobbat flera år på Rårödslägret.
– För många barn innebär det att lägerveckan är det enda man gör under sommarlovet. Det är en aktivitet som alla föräldrar har råd med, även om är ensamstående eller inte har det så gott ställt, säger Annette Lindvall som jobbar som lärare för språkintroduktion på Bergagymnasiet.
Att barn som bor utanför tätorten kunnat delta lyfter hon fram som en annan viktig fördel. En buss har varje lägerdag hämtat upp barn i byar som Löberöd och Stehag.
– Och barnen älskar friheten, att de får gräva kanaler i vattenbrynet hela dagen om de vill. Många barn har en ganska styrd fritid annars.
Christer Hägerklint har varit lägrets eldsjäl i många år, men i samband med att han går i pension från sin tjänst som rektor på Östra skolan saknas nu någon som är ansvarig.
Budgeten på 160 000 kronor har nu flyttats över till kultur- och fritidsnämnden. Vad pengarna ska användas till är ännu inte klart. Vid nämndens senaste möte den 8 mars fattades bara beslut om att ta emot pengarna.
– Vår nämnd kunde inte ta beslut om Rårödslägret på grund av att vi inte hunnit sätta oss in i frågan. Det kommer att tas upp i april, säger Christine Melinder (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Rårödslägret har legat under barn- och familjenämndens ansvar de senaste tio åren. Dessförinnan var det föreningen FK Tor som drev det. Christine Melinder säger att nämnden inte stängt dörren för en fortsättning.
– Det har varit ett väldigt uppskattat läger och om det ska fortsätta måste det göras med lika hög kvalitet som tidigare. Vi behöver sätta oss in i kostnader, personalbehov och så vidare för att kunna ta ett beslut, säger Christine Melinder.
Däremot är det klart att kultur och fritid planerar satsningen ”Unga för unga”. Det ska vara en mötesplats för unga i åldrarna 6–15 år i ”ekonomiskt utsatta områden” som Rönneberga, Berga, Sallerup, Löberöd och Marieholm.

Publicerad 13 March 2017 05:00