Förslag:

Surfa gratis i väntan på bussen

Nya entréer och ombyggnad av Gamla torg fler planerade åtgärder

HÖRBY. Hörby kan få gratis wifi på allmänna platser som torg och busshållplatser. Under året ska möjligheterna för att installera trådlöst internet undersökas. Det är en del av den plan för förskönande åtgärder som antogs av tekniska nämnden innan jul.
– Skånetrafiken har satsat på wifi på de nya dubbeldäckarna och med nät även vid busshållplatsen kan man täcka in hela resan, säger Jens Thuresson, projektledare på kommunservice Hörby kommun.
Men än är det många pusselbitar som ska falla på plats, till exempel på vilka platser det ska gå att surfa och om det ska vara några begränsningar i surfmängd, och i så fall hur mycket. Helsingborg är en kommun där gratis wifi redan införts som man sneglat på.
Jens Thuresson ser flera fördelar med tillgång till internet på allmänna platser.
– Det ger möjlighet att kolla tidtabellen medan man väntar på bussen. Kommunen skulle även kunna utnyttja det som en kommunikationskanal, till exempel genom att lägga information om olika platser runtom i Hörby.
Planen innehåller ?flera olika delar och det blir nu upp till tekniska nämnden att bestämma i vilken turordning åtgärderna ska göras.
– Förhoppningsvis kan vi få beslut under våren så att vi kan komma igång med vissa av åtgärderna snarast, säger Jens Thuresson.
En annan viktig punkt i planen är att snygga till infarterna till Hörby tätort, det vill säga från Byggmästaregatan, Ringsjövägen, Slagtoftavägen och Kristianstadsvägen. Dessa ska ”skapa en positiv och inbjudande känsla”.
För att uppnå detta kan entréerna ha en enhetlig färgsättning, kompletteras med träd och planteringar samt nya välkomstskyltar eller portaler. När detta kan åtgärdas beror också på politiska beslut, men ombyggnaden för superbussen kan omfatta även entréerna.
– Kommunen får 50 procent i bidrag från Trafikverket för investeringar som gynnar superbussen och kan ge synergieffekter.
I början av ?februari beslutade kommunstyrelsen att superbussens sträckning blir genom tätorten. Därmed kan utredningen av ombyggnaden av Gamla torg påbörjas inom den närmaste framtiden. Kommunstyrelsen har också avsatt 500 000 kronor för en utredning av hur det regionala superbusskonceptet ska utvecklas.
– Arbetet har precis påbörjats och under våren ska vi ha ett antal samrådsmöten med bland annat invånare och företagare om utformningen av torget. Efter det kan vi gå vidare och titta på olika trafiklösningar, och i den bästa av världar blir det ett politiskt beslut i höst så att ombyggnaden kan påbörjas nästa vår.
Preliminärt ska samrådsmötena hållas den 15/2, 15/3 och 24/4.


En fotdriven cykelpump finns numera på Gamla torg. Och fler ska det bli i samband med den kommande cykelplanen.

En fotdriven cykelpump finns numera på Gamla torg. Och fler ska det bli i samband med den kommande cykelplanen.

Mer välkomnande entréer är en av punkterna i den plan med förskönande åtgärder som tekniska nämnden antagit.

Mer välkomnande entréer är en av punkterna i den plan med förskönande åtgärder som tekniska nämnden antagit.

Fler åtgärder

En utomhusscen ska byggas, men var den ska placeras är ännu inte bestämt. Parktorget och Karnas backe är två förslag.
Ernst Ahlgrensparken är i behov av upprustning, hur detta ska göras och när beror på placeringen av utomhusscenen.
En belysningsplan/strategi ska tas fram under 2018.
Ytterligare stråk längs Hörbyån ska utredas.
Källa: Hörby kommun

Publicerad 04 February 2017 06:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag