Byggboom när Eslöv har växtvärk

Behov av billiga hyresrätter och fler alternativ för äldre

ESLÖV. ?De senaste åren har befolkningen i Eslöv ökat med nästan en procent årligen. Den ökningen väntas fortsätta och dessutom kommer det att bli ett ökat mottagande av nyanlända framöver. För att möta den befolkningstillväxten behövs 210 nya bostäder varje år.
Det framgår av det bostadsförsörjningsprogram som antogs av fullmäktige innan jul. Under perioden 2017-2021 finns det i dagsläget byggprojekt om totalt 953 bostäder, alltså i snitt 190 bostäder per år. Bara under 2017 väntas 207 bostäder bli inflyttningsklara.
– Det är de projekten vi känner till idag. Det kommer förmodligen tillkomma ett antal mot slutet av perioden, säger Julia Göransson, samhällsplanerare på Eslövs kommun.
Programmet pekar på flera framtida utmaningar. Att hitta bostäder åt nyanlända är en. Under 2017 ska Eslövs kommun ta emot 121 personer som fått uppehållstillstånd.
– För att möta det behovet kommer det att behövas cirka 50-60 bostäder varje år fram till 2020.
Bristen på ?små billiga hyreslägenheter är en annan utmaning. För att få loss dessa krävs att flyttkedjor kan sättas igång.
– Det kan till exempel handla om att äldre bor kvar i lägenheter i det äldre beståndet med låg hyra men med låg tillgänglighet. Då gäller det att det finns bra alternativ som passar både de äldres fysik och plånbok.
Det kommunala bostadsbolaget Ebo har en nyckelroll i detta och kommer bland annat ha en workshop för personer över 65 år framöver för att ta reda på vilka önskemål och behov som finns. Efter 2020 väntas antalet personer över 80 år att öka markant liksom behovet av vård i hemmet .

Även om ?behovet av bostäder är stort för alla ålderskategorier så saknas det inte förutsättningar att bygga nytt. Kommunen äger mark på bra lägen såväl i tätorten som i byarna. Eslöv, Marieholm, Billinge och Stehag är områden där befolkningen väntas öka mest. I Kungshult och Löberöd däremot väntas en minskning.
Majoriteten av de planerade byggprojekten de kommande fem åren rör tätorten Eslöv, 726 stycken, och 227 rör byarna.
När det gäller Eslöv så är det framför allt förtätning i stadens västra delar samt en utbyggnad i de östra områdena som är aktuella.
– Där finns det möjlighet att bygga kollektivtrafiknära bostäder utan att ta värdefull jordbruksmark i anspråk, säger Julia Göransson.

Byggprojekt

Så många bostäder? beräknas bli klara för inflyttning under åren 2017-2021:
2017: ?207
2018: ?157
2019: ?232
2020: ?224
2021: ?77
Dessutom finns ?ett antal ej tidsatta projekt.
Källa: ?Eslövs kommun

Publicerad 10 January 2017 06:00

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag