Deltagarna på trygghetsvandringen fick markera trygga och otrygga platser på en karta. Foto: Anja Degerholm

Deltagarna på trygghetsvandringen fick markera trygga och otrygga platser på en karta. Foto: Anja Degerholm

Tryggheten för unga sätts under lupp

Förra veckan genomfördes ännu en trygghetsvandring i Eslöv

ESLÖV. ?Två gånger om året görs så kallade trygghetsvandringar runtom i Eslövs kommun. I förra veckan gjordes en vandring i centrala Eslöv med särskilt fokus på platser där unga känner sig otrygga.
Förutom politiker och tjänstemän från kommunen deltog även representanter från Tjejjouren, polisen och räddningstjänsten.
– Det är viktigt att unga kan känna sig trygga och vi vill gärna vara med och hjälpa till. Vi märker i de samtal vi får in att många är väldigt otrygga, säger Evelina Långström på Tjejjouren i Eslöv.
Samlingsplats för den här vandringen är därför Gasverket. Besökarna får markera på en karta med gula och röda prickar var de känner sig trygga respektive otrygga. De röda prickarna är ganska utspridda över hela Eslöv, några röda trådar kan man dock se.
– Belysningen är en viktig faktor liksom att det är folk i rörelse, att platsen används, säger Sara Svensson, folkhälsostrateg på kommunen.
Andra faktorer ?som nämns är till exempel vilken typ av bebyggelse det är, växtligheten på platsen och vilket transportsätt som man används. Deltagarna får dela upp sig i två grupper och besöka några av de röda platserna som markerats på kartan. Den ena rundan tar sig an stationsområdet och Stora torg, den andra cykeltunnlarna vid Norregatan och Stallhagen.
Kommunpolisen Mats G Odestål är inte förvånad över platserna som pekas ut som otrygga.
– I de trygghetsmätningar som vi gör regelbundet så upplevs alltid stationen och torget som otrygga platser, bland annat för att ungdomar och missbrukare uppe­håller sig där. Men det är sällan det händer något, det har varit några enstaka händelser, säger han.
De synpunkterna ?som kommit in efter vandringen ska nu sammanställas.
– Medborgarnas synpunkter är viktiga, både för åtgärder som vi kan göra på kort sikt men även för kommande planeringsarbete, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Bland de åtgärder som ska göras inom den närmaste tiden är att den gula skumma belysningen på östra sidan om stationen ska bytas ut mot lampor som ger ett betydligt bättre sken. Växtlighet som kan vara skrymmande ska också ses över.

Stationen återkommer som en otrygg plats i de årliga trygghetsmätningarna.

Stationen återkommer som en otrygg plats i de årliga trygghetsmätningarna.

Publicerad 08 November 2016 06:00