Några av de ?fyrtiotalet anställda på Tåbelunds vårdcentral som mottagit utmärkelsen Glasäpplet. ?Foto: Anja Degerholm

Några av de ?fyrtiotalet anställda på Tåbelunds vårdcentral som mottagit utmärkelsen Glasäpplet. ?Foto: Anja Degerholm

Tåbelunds vc belönas för gott arbete

Har tilldelats Region Skånes utmärkelse Glasäpplet

ESLÖV. ?Nyligen belönades Tåbelunds vårdcentral i Eslöv med utmärkelsen Glasäpplet, som delas ut av Region Skåne varje år. Vårdcentralen får priset för ett gott arbete med regionens medicinska mål – och för att man har mycket nöjda patienter.
– Det visar att vi är på rätt väg och att personalen gör ett fantastiskt jobb. Vi är extra glada eftersom det är patienter som nomierat oss, säger Marie Lilja, en av enhetscheferna på Tåbelund.
Region Skåne har satt upp ett antal medicinska mål inom olika områden som primärvården ska jobba utifrån. Det kan handla om att minska användningen av antibiotika, ha en kontinuitet i läkarbesöken och förkorta väntetiderna så mycket som möjligt.

Inga hyrläkare
Ett annat mål är att patienterna ska ha en namngiven läkare. Och på Tåbelund har runt 85 procent av patienterna en egen doktor, vilket är betydligt högre än snittet i regionen.
– Vi har en väldigt låg personalomsättning och vi har inte behövt ta in några hyrläkare, säger enhetschefen Lena Bäckström som själv arbetat på Tåbelund i 40 år.
– Det är viktigt att måna om personalen så att de trivs, fortsätter hon.
Verksamhetschefen Leif Uttman framhåller samarbetet med de andra vårdcentralerna i kommunen som en viktig framgångsfaktor.
– Vi har bland annat utarbetat ett gemensamt arbetssätt för vård i livets slutskede, säger han.

”Nyttja kompetensen”
Ett ytterligare exempel är vårdcentralens äldremottagning, som startade för ett och ett halvt år sedan. Äldremottagningen vänder sig till personer över 75 år som inte har någon kommunal hemsjukvård.
– När vi öppnade visste vi inte hur det skulle se ut men mottagningen har hittat sin form under året, och det har fallit väl ut, säger Marie Lilja.
Äldremottagningen be-mannas av en sjuksköterska på 30 procent och en undersköterska på 40 procent. Vårdcentralens övriga personal är också kopplad till mottagningen vid behov.
– Överlag jobbar vi mycket med produktionsplanering, det vill säga att hela tiden undersöka vem som gör vad och om rätt person gör rätt arbetsuppgift. Det handlar om att nyttja den kompetensen och kreativiteten som finns, säger Marie Lilja.
– Och alla arbetsuppgifter behöver inte falla på läkarna, det finns specialistkompetens även bland sjuksköterskorna och undersköterskorna, säger Leif Uttman.

Fira tillsammans
Äldremottagningen är inte den enda specialmottagningen på vårdcentralen. Det finns även bland annat mottagningar för diabetes, inkontinens och medicinsk fotvård. Och utvecklingsarbetet fortsätter, vilket kan innebära fler specialmottagningar och nya samarbeten framöver.
Efter beskedet om att Tåbelund belönats med Glasäpplet firade personalen med smörgåstårta. Och fler festligheter väntar.
– Vi har bestämt att vi ska använda vinstpengarna till en gemensam teambildande aktivitet i vår. Vad det blir har vi inte bestämt än, säger Leif Uttman.

Glasäpplet

Glasäpplet är ?en utmärkelse som delas ut varje år till en vårdcentral i Region Skåne. Utmärkelsen belönar kreativitet, kvalitet och förbättringar inom primärvården i Skåne.
Priset består ?av ett glasäpple designat av Hanne Dreutler, ett diplom samt en prissumma på 40 000 kronor.
Vinnaren utses ?utifrån medborgarnas nomineringar, resultat från den Nationella patientenkäten och en uppföljning av Hälsovalet.
Källa: ?Region Skåne

Publicerad 26 November 2015 17:00